Czym są Punkty Życia?

Punkty Życia to sieć ogólnodostępnych defibrylatorów AED 24/7 w Koszalinie.
Jest to rozwinięcie projektu Budka Życia (www.budkazycia.pl).

W Koszalinie możecie Państwo znaleźć 40 szt. defibrylatorów AED (27 szt. to defibrylatory wolnostojące, kolejnych 5 szt. zostało umieszczonych na budynkach różnych instytucji i organizacji a pozostałe 8 szt. to tzw. defibrylatory mobilne, z czego 5 szt. znajduje się w autobusach MZK, 2 szt. w autach Straży Miejskiej, 1 szt. w radiowozie policyjnym).

Defibrylatory mają za zadanie poprawiać bezpieczeństwo w naszym mieście. Każdy z nich ma swoją unikatową nazwę i przypisany mu numer np. „Punkt Życia #1”.

Niewątpliwą zaletą zrealizowanego projektu jest fakt, że Punkty Życia są do Państwa dyspozycji 24/7. Taka dostępność to realna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Koszalina.

Każdy Punkt Życia jest monitorowany, ubezpieczony i ma wbudowany system powiadamiania, dzięki któremu każde otwarcie kapsuły (podgrzewanej) czy użycie defibrylatora AED zostanie automatycznie zgłoszone do właściwych służb.

Projekt zrealizowano w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2021, który wygraliśmy osiągając jeden z najlepszych wyników w historii.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem kontakt@punktyzycie.pl

Pomysłodawcy projektu Punktów Życia
Paulina Waluk-Szyperska
Marek Szyperski
Tomasz Molesztak
Michał Pelc

 

 
 

Defibrylator AED

Co jest defibrylator AED?

Defibrylator AED (z ang. Automated External Defibrillator) czyli Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator to urządzenie medyczne, którego zadaniem jest wyciszenie śmiertelnych zaburzeń rytmu serca.

Kiedy trzeba użyć defibrylatora AED?

Defibrylator AED należy użyć u wszystkich nieprzytomnych poszkodowanych, u których stwierdza się brak oddechu.

Czy użycie defibrylatora AED jest bezpieczne?

AED to w pełni bezpieczne urządzenie zarówno dla ratownika jak i poszkodowanego. W trakcie resuscytacji prowadzi ratującego przy pomocy poleceń głosowych. Jego budowa sprawia, że idealnie sprawdza się w warunkach miejskich nawet w rękach osoby bez przeszkolenia. Słowo defibrylator kojarzy się z zaawansowanym medycznym urządzeniem. Nic bardziej mylnego. Jest to małe, kompaktowe urządzenie zaprogramowane tak, aby w prosty sposób przeprowadzić ratownika przez całą akcję ratunkową.

Defibrylator AED w niektórych przypadkach jest jedynym urządzeniem mogącym uratować ludzie życie!

 

Fakty

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to nagły stan chorobowy, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca powodującego ustanie krążenia krwi. Następnie występuje wtórne zatrzymanie oddechu, a w konsekwencji dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Właściwym postępowaniem po rozpoznaniu NZK jest rozpoczęcie resuscytacji.

Badania prowadzone przez największe towarzystwa naukowe na świecie dowodzą, że 90% wszystkich nagłych zatrzymań krążenia (NZK) na świecie występuje w mechanizmie migotania komór.

W praktyce wygląda to tak, że z każdą minuta bez pomocy ucieka około 10% szans na powrót spontanicznego krążenia i powrót pacjenta do zdrowia. Przy obecnej liczbie wezwań Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) prawdopodobieństwo wystąpienia NZK i braku wolnego ZRM jest bardzo duże. Średni czas dojazdu ZRM w mieście wynosi około 10 minut. Kiedy ambulanse stacjonujące w Koszalinie zadysponowane są do innych wezwań czas ten znacznie wydłuża się. W takich przypadkach dysponowane są najbliższe ZRM z Białogardu, Bobolic, Kołobrzegu, Lejkowa, Darłowa, a czas dojazdu tych zespołów to już około 25-30 minut!

Defibrylator AED jest jedynym urządzeniem mogącym odwrócić ten stan i przywrócić prawidłową pracę serca!

 

Ważne! Musisz to wiedzieć!

Pamiętaj!

Według polskiego prawa jesteś zobowiązany udzielić pierwszej pomocy, ale jednocześnie udzielając jej jesteś uprzywilejowany i chroniony.

Art. 5. Szczególne uprawnienia osoby udzielającej pomocy lub podejmującej medyczne czynności ratunkowe – Dz.U.2019.0.993 t.j. – Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy albo kwalifikowanej pierwszej pomocy, osoba wchodząca w skład zespołu ratownictwa medycznego, osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytor medyczny podczas wykonywania swoich zadań oraz wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego wykonujący zadania, o których mowa w art. 29 wojewódzcy koordynatorzy ratownictwa medycznego ust. 5, korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730) dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Art. 162. Nieudzielenie pomocy – Dz.U.2019.0.1950 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

§1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Art. 4. Obowiązek podjęcia działań dla powiadomienia o stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – Dz.U.2019.0.993 t.j. – Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Art. 93. Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku – Dz.U.2019.0.821 t.j. – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

§1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§2. W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w §1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

 

Pomysłodawcy

Paulina Waluk-Szyperska

paulina@budkazycia.pl

Mgr europeistyki, urodzona koszalinianka. Przebojowa i pełna pasji, zaraża pozytywną energią. Kolorowy Ptak, który zawsze jest uśmiechnięty i gotowy na nowe przygody oraz projekty. Pomysłodawczyni i organizator I Ogólnopolskiego Festiwalu Ery Nowych Kobiet w Koszalinie oraz I Ogólnopolskiego Zjazdu Liderek ENK. Pasjonuje się modą, podróżami oraz fotografią. Za swoją aktywność, oddane serce dla Ery Nowych Kobiet oznaczona tytułem TOP Liderki Ery Nowych Kobiet przez Joannę Przetakiewicz. Kocha Życie i Ludzi stąd pomysł aby uruchomić projekt Budka Życia.

Marek Szyperski

marek@budkazycia.pl

Pół życia mieszkał w Białogardzie, a ostatnie pół w Koszalinie, gdzie odnalazł swoje „serce”. Ukończył Politechnikę Koszalińską, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera. Od 15 roku życia zrealizował kilkaset różnorodnych projektów IT (prywatnych jak i dla największych portali w Polsce m.in. o2.pl). Współtwórca legendarnego komunikatora Tlen.pl. Odnalazł sobie ukryty gen podróżnika. Pozytywnie nastawiony do przeciwności losu, bo jak uważa los sprzyja tylko odważnym. Pasjonat sportu (głównie piłki nożnej) oraz dobrego jedzenia. Romantyczny marzyciel.

Tomasz Molesztak

tomasz@budkazycia.pl

Od około 15 lat jest związany z szeroko pojętym ratownictwem w mieście Koszalinie. Swoje pierwsze kroki stawiał w pogotowiu ratunkowym, gdzie przez osiem lat miał zaszczyt udzielać fachowej pomocy mieszkańcom swojego rodzinnego miasta. Obecnie od 5 lat ratuje ludzi, ale już jako strażak Państwowej Straży Pożarnej. Mimo zmiany swojej profesji dalej główny cel jaki przyświeca Tomkowi to ratowanie tego, co bezapelacyjnie jest wartością nadrzędną – ludzkiego życia. W pewnym momencie kariery zawodowej zrozumiał, że w karetce lub w wozie strażackim jego możliwości są niejako ograniczone.

Michał Pelc

michal@budkazycia.pl

Na co dzień ratownik w zespole pogotowia ratunkowego z ponad 13 letnim doświadczeniem, czynny strażak OSP Świeszyno, a od roku dyspozytor numeru alarmowego 999. Po dyżurach instruktor w prowadzonej przez siebie firmie MiMed oraz biegły sądowy z zakresu ratownictwa medycznego.
Ratownictwo to jego zawód, ale i pasja, którą z sukcesem zaraża uczestników szkoleń. Doskonale nawiązuje kontakt z nawet najmłodszymi słuchaczami, przekazując im bardzo trudną wiedzę w przystępny sposób. Miłośnik piłki nożnej. Szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.

 

„Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat.”

Thomas Keneally

Defibrylator AED może uratować życie

#punktyzycia

Facebook
@punktyzycia


Punkty Życia w Koszalinie

Punkt Życia #1

Lokalizacja: na budynku (ścianie) akademika studentów Politechniki Koszalińskiej

Punkt Życia #2

Lokalizacja: przy bocznym wejściu na Cmentarz Komunalny w Koszalinie od ulicy Kamieniarskiej

Punkt Życia #3

Lokalizacja: na ścianie budynku ZDiT w Koszalinie przy ul. Połczyńska 24

Punkt Życia #4

Lokalizacja: przy głównym wejściu na Dworzec PKP

Punkt Życia #5

Lokalizacja: na Sportowej Dolinie przy schodach

Punkt Życia #6

Lokalizacja: na Wodnej Dolinie przy parkingu i placu zabaw

Punkt Życia #7

Lokalizacja: vis a vis KFC, przy przystanku autobusowym MZK, obok Politechniki Koszalińskiej

Punkt Życia #8

Lokalizacja: vis a vis KFC, przy przystanku autobusowym MZK, obok Politechniki Koszalińskiej

Punkt Życia #9

Lokalizacja: niedaleko Biedronki przy ulicy Połtawskiej

Punkt Życia #10

Lokalizacja: przy przystanku autobusowym MZK przy ulicy Zwycięstwa, niedaleko Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika (Ekonom)

Punkt Życia #11

Lokalizacja: na ścianie budynku Pracownia Pozarządowa przy ulicy Podgórna 16

Punkt Życia #12

Lokalizacja: na budynku Administracji Cmentarza Komunalnego w Koszalinie oraz niedaleko przystanku MZK

Punkt Życia #13

Lokalizacja: przy przystanku autobusowym MZK na ulicy Morskiej

Punkt Życia #14

Lokalizacja: przy orlików na osiedlu Wenedów

Punkt Życia #15

Lokalizacja: vis a vis V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie na ulicy Jedności

Punkt Życia #16

Lokalizacja: niedaleko rzeki Dzierżęcinka przy wejściu do parku

Punkt Życia #17

Lokalizacja: przy orliku na Raduszka

Punkt Życia #18

Lokalizacja: vis a vis Radio Koszalin, przy przystanku autobusowym MZK, obok wejścia do parku Jacek i Agatka

Punkt Życia #19

Lokalizacja:

Punkt Życia #20

Lokalizacja:

Punkt Życia #21

Lokalizacja:

Punkt Życia #22

Lokalizacja:

Punkt Życia #23

Lokalizacja: przy ulicy Szkolnej w Jamnie, niedaleko kościoła

Punkt Życia #24

Lokalizacja: przy przystanku autobusowym MZK przy ulicy Zwycięstwa, vis a vis kościoła św. Wojciecha

Punkt Życia #25

Lokalizacja: na ścianie przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF

Punkt Życia #26

Lokalizacja:

Punkt Życia #27

Lokalizacja:

Punkt Życia #28

Lokalizacja:

Punkt Życia #29

Lokalizacja:

Punkt Życia #30

Lokalizacja:

Punkt Życia #31

Lokalizacja: przy pętli autobusowej MZK na ulicy Wąwozowej

Punkt Życia #32

Lokalizacja: na budynku Straży Miejskiej przy ulicy Mariańska 9

 

 

 

Punkty Życia

e-mail: kontakt@punktyzycia.pl

facebook: @punktyzycia

hashtag: #punktyzycia